UTRUST (UTK) icon

UTRUST (UTK) markets

All 54 UTRUST (UTK) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets UTK price Desc 24u trade volume 24h volume Recommended
1 UTK/USD Bitfinex
$ 0.4212
$ 1,894.04
$ 1,894.04
$ 0.4212
2 UTK/USD CEX.IO
$ 0.3886
$ 544,790.59
$ 544,790.59
$ 0.3886
3 UTK/ETH Kucoin
$ 0.3852
$ 213,365.90
$ 213,365.90
$ 0.3852
4 UTK/ETH Gate.io
$ 0.3848
$ 34,981.85
$ 34,981.85
$ 0.3848
5 UTK/USDT OKEx
$ 0.3842
$ 4.37 million
$ 4.37 million
$ 0.3842
6 UTK/BTC Binance
$ 0.3841
$ 9.82 million
$ 9.82 million
$ 0.3841
7 UTK/BTC Kucoin
$ 0.3836
$ 647,602.19
$ 647,602.19
$ 0.3836
8 UTK/USDT Binance
$ 0.3835
$ 47.06 million
$ 47.06 million
$ 0.3835
9 UTK/EUR Bitvavo
$ 0.3834
$ 2.90 million
$ 2.90 million
$ 0.3834
10 UTK/BTC Huobi Global
$ 0.3831
$ 598,206.86
$ 598,206.86
$ 0.3831
11 UTK/BTC Bittrex
$ 0.3831
$ 148,698.95
$ 148,698.95
$ 0.3831
12 UTK/USDT Huobi Global
$ 0.3828
$ 12.49 million
$ 12.49 million
$ 0.3828
13 UTK/ETH Huobi Global
$ 0.3817
$ 405,898.20
$ 405,898.20
$ 0.3817
14 UTK/USDT Gate.io
$ 0.3811
$ 1.06 million
$ 1.06 million
$ 0.3811
15 UTK/ETH Bithumb Global
$ 0.1980
$ 20.58
$ 20.58
$ 0.1980
16 UTK/EUR Bitladon
$ 0.4486
$ 18,925.05
$ 18,925.05
$ 0.4486
17 UTK/BTC Hotbit
$ 0.3880
$ 25,375.43
$ 25,375.43
$ 0.3880
18 UTK/USDT CoinEx
$ 0.3846
$ 110,087.26
$ 110,087.26
$ 0.3846
19 UTK/USDT Hotbit
$ 0.3844
$ 53,634.83
$ 53,634.83
$ 0.3844
20 UTK/ETH HitBTC
$ 0.3838
$ 133,202.16
$ 133,202.16
$ 0.3838
21 UTK/USDT Nami
$ 0.3836
$ 1.03 million
$ 1.03 million
$ 0.3836
22 UTK/BTC ProBit
$ 0.3836
$ 116,463.83
$ 116,463.83
$ 0.3836
23 UTK/USDT ProBit
$ 0.3833
$ 133,011.38
$ 133,011.38
$ 0.3833
24 UTK/USD HitBTC
$ 0.3829
$ 157,782.28
$ 157,782.28
$ 0.3829
25 UTK/BTC HitBTC
$ 0.3826
$ 440,689.18
$ 440,689.18
$ 0.3826
26 UTK/BUSD Binance
$ 0.3823
$ 26.23 million
$ 26.23 million
$ 0.3823
Previous
1 2
Next
Markets 54
24u trade volume $ 108.74 million