Already 4000+ API sign-ups! ? 
UTRUST (UTK) icon

UTRUST (UTK) markets

All 56 UTRUST (UTK) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets UTK price Desc 24u trade volume 24h volume Recommended
1 UTK/USD Bitfinex
$ 0.4190
$ 5,109.57
$ 5,109.57
$ 0.4190
2 UTK/USD CEX.IO
$ 0.4166
$ 15,283.83
$ 15,283.83
$ 0.4166
3 UTK/EUR Bitvavo
$ 0.4165
$ 142,114.95
$ 142,114.95
$ 0.4165
4 UTK/BTC Bittrex
$ 0.4160
$ 11,955.40
$ 11,955.40
$ 0.4160
5 UTK/BTC Kucoin
$ 0.4154
$ 113,077.74
$ 113,077.74
$ 0.4154
6 UTK/USDT Binance
$ 0.4152
$ 2.05 million
$ 2.05 million
$ 0.4152
7 UTK/USDT Gate.io
$ 0.4149
$ 54,131.77
$ 54,131.77
$ 0.4149
8 UTK/ETH Gate.io
$ 0.4147
$ 3,568.26
$ 3,568.26
$ 0.4147
9 UTK/USDT Huobi Global
$ 0.4144
$ 872,733.00
$ 872,733.00
$ 0.4144
10 UTK/BTC Binance
$ 0.4142
$ 395,566.76
$ 395,566.76
$ 0.4142
11 UTK/BTC Huobi Global
$ 0.4142
$ 52,950.64
$ 52,950.64
$ 0.4142
12 UTK/USDT OKEx
$ 0.4141
$ 756,429.30
$ 756,429.30
$ 0.4141
13 UTK/ETH Kucoin
$ 0.4135
$ 22,817.68
$ 22,817.68
$ 0.4135
14 UTK/ETH Huobi Global
$ 0.4122
$ 19,616.38
$ 19,616.38
$ 0.4122
15 UTK/USDT Bithumb Global
$ 0.3971
$ 380,478.87
$ 380,478.87
$ 0.3971
16 UTK/EUR Bitladon
$ 0.4248
$ 353.37
$ 353.37
$ 0.4248
17 UTK/BTC Hotbit
$ 0.4171
$ 14,048.76
$ 14,048.76
$ 0.4171
18 UTK/ETH HitBTC
$ 0.4167
$ 2,541.25
$ 2,541.25
$ 0.4167
19 UTK/USDT CEX.IO
$ 0.4160
$ 23,127.16
$ 23,127.16
$ 0.4160
20 UTK/USDT Nami
$ 0.4159
$ 293,875.64
$ 293,875.64
$ 0.4159
21 UTK/USDT Hotbit
$ 0.4159
$ 15,664.86
$ 15,664.86
$ 0.4159
22 UTK/BTC HitBTC
$ 0.4156
$ 49,465.37
$ 49,465.37
$ 0.4156
23 UTK/USD HitBTC
$ 0.4155
$ 23,239.05
$ 23,239.05
$ 0.4155
24 UTK/BUSD Binance
$ 0.4147
$ 227,061.02
$ 227,061.02
$ 0.4147
25 UTK/USDT ProBit
$ 0.4146
$ 146,547.68
$ 146,547.68
$ 0.4146
26 UTK/BTC ProBit
$ 0.4142
$ 48,271.08
$ 48,271.08
$ 0.4142
27 UTK/USDT CoinEx
$ 0.4140
$ 10,366.52
$ 10,366.52
$ 0.4140
28 UTK/USDT Bitrue
$ 0.2821
$ 92.57
$ 92.57
$ 0.2821
Previous
1 2
Next
Markets 56
24u trade volume $ 5.76 million