UTRUST (UTK) icon

UTRUST (UTK) markets

All 56 UTRUST (UTK) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets UTK price 24u trade volume 24h volume Recommended
1 UTK/USDT Binance
$ 0.4160
$ 1.99 million
$ 1.99 million
$ 0.4160
2 UTK/USDT Huobi Global
$ 0.4150
$ 856,944.95
$ 856,944.95
$ 0.4150
3 UTK/USDT OKEx
$ 0.4156
$ 756,031.49
$ 756,031.49
$ 0.4156
4 UTK/BTC Binance
$ 0.4152
$ 386,298.72
$ 386,298.72
$ 0.4152
5 UTK/USDT Bithumb Global
$ 0.3974
$ 350,238.05
$ 350,238.05
$ 0.3974
6 UTK/EUR Bitvavo
$ 0.4162
$ 150,578.82
$ 150,578.82
$ 0.4162
7 UTK/BTC Kucoin
$ 0.4152
$ 110,369.18
$ 110,369.18
$ 0.4152
8 UTK/USDT Gate.io
$ 0.4139
$ 54,895.87
$ 54,895.87
$ 0.4139
9 UTK/BTC Huobi Global
$ 0.4152
$ 53,247.34
$ 53,247.34
$ 0.4152
10 UTK/ETH Kucoin
$ 0.4152
$ 22,320.79
$ 22,320.79
$ 0.4152
11 UTK/ETH Huobi Global
$ 0.4152
$ 20,442.81
$ 20,442.81
$ 0.4152
12 UTK/BTC Bittrex
$ 0.4164
$ 20,506.34
$ 20,506.34
$ 0.4164
13 UTK/USD CEX.IO
$ 0.4176
$ 14,681.77
$ 14,681.77
$ 0.4176
14 UTK/USD Bitfinex
$ 0.4190
$ 5,366.45
$ 5,366.45
$ 0.4190
15 UTK/ETH Gate.io
$ 0.4144
$ 3,221.98
$ 3,221.98
$ 0.4144
16 UTK/USDT Nami
$ 0.4160
$ 294,983.64
$ 294,983.64
$ 0.4160
17 UTK/BUSD Binance
$ 0.4158
$ 225,683.30
$ 225,683.30
$ 0.4158
18 UTK/USDT ProBit
$ 0.4150
$ 149,489.14
$ 149,489.14
$ 0.4150
19 UTK/VNDC Nami
$ 0.1800
$ 133,171.43
$ 133,171.43
$ 0.1800
20 UTK/BTC HitBTC
$ 0.4158
$ 52,109.27
$ 52,109.27
$ 0.4158
21 UTK/BTC ProBit
$ 0.4146
$ 48,025.88
$ 48,025.88
$ 0.4146
22 UTK/USD HitBTC
$ 0.4150
$ 23,543.16
$ 23,543.16
$ 0.4150
23 UTK/USDT CEX.IO
$ 0.4172
$ 21,473.13
$ 21,473.13
$ 0.4172
24 UTK/USDT Hotbit
$ 0.4167
$ 15,485.24
$ 15,485.24
$ 0.4167
25 UTK/BTC Hotbit
$ 0.4191
$ 13,922.13
$ 13,922.13
$ 0.4191
26 UTK/USDT CoinEx
$ 0.4144
$ 10,375.94
$ 10,375.94
$ 0.4144
27 UTK/ETH HitBTC
$ 0.4169
$ 2,546.28
$ 2,546.28
$ 0.4169
28 UTK/EUR Bitladon
$ 0.4348
$ 282.10
$ 282.10
$ 0.4348
29 UTK/USDT Bitrue
$ 0.2820
$ 12.82
$ 12.82
$ 0.2820
Previous
1 2
Next
Markets 56
24u trade volume $ 5.65 million